सिप विकास

सीप भनेको प्रतिभा, तालिम वा अभ्यासबाट विकसित कुनै काम गर्न सक्ने क्षमता हो। युवा तथा साना उद्यमी विकास कोषले व्यावसायिक खेती, पशुपालन, कृषि र वनजन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग तथा अन्य उद्योग, रिक्सा, ठेलालगायतका सेवामूलक व्यवसाय, विभिन्न जाति जनजातिको परम्परागत पेसामा आधारित व्यवसाय, घरबास, बहुमूल्य धातुसम्बन्धी उद्योग र सीपलाई स्वरोजगारका लागि कर्जा दिने प्राथमिकताका क्षेत्रमा तोकेको छ। तसर्थ, कोषमार्फत स्वरोजगार कर्जा लिन चाहने युवाहरूमा यीमध्ये कुनै सीप भएमा लाभदायी हुनेछ।

 

तपाईँको सीप नै तपाईँको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। उद्यमीका रूपमा तपाईँको व्यापार व्यवसायको विकास अत्यावश्यक हुन्छ। उद्यमीको व्यावसायिक सीप बढ्नु भनेको निजको परियोजनाको उत्पादनशीलतामा विकास हुनु हो। यसै तथ्यलाई मनन् गरेर सहयोगी सस्थाहरूले स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा लिने युवाहरूलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्छन्।