अभिमुखीकरण

अभिमुखीकरण भनेको स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा लिन चाहने युवाहरूलाई कोष, कर्जा लिने प्रक्रिया, त्यसमा लाग्ने ब्याज, साँवा ब्याज तिर्ने प्रक्रियालगायतका व्यावहारिक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम हुन्। अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रमहरूले स्वरोजगार हुन कर्जा लिन चाहने युवाहरूसँग कर्जासम्बन्धी सम्झौतामा प्रवेश गर्नुअघि त्यसम्बन्धी आवश्यक सबै ज्ञानहरू छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछन्।
बैङ्क, वित्तीय सस्था र सहकारीबाट स्वरोजगारअन्तर्गत कर्जा लिन चाहने युवाहरूमा कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान हुनुका साथै ऋण दिने सस्थाका सर्तहरूबारे राम्रो जानकारी भएको हुनुपर्छ। त्यसैले यस कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लिनका लागि अभिमुखीकरण तालिमलाई अत्यावश्यक पूर्वसर्तका रूपमा राखिएको छ।