छनौट मापदण्ड

१८ देखि ५० वर्षसम्मको उमेरका सबै शिक्षित, अर्धशिक्षित वा अशिक्षित, कुनै पनि पेसा, व्यवसाय र आयआर्जन कार्यमा सलग्न नभएका बेरोजगार व्यक्तिहरूले यसबाट लाभ प्राप्त गर्छन्।