केन्द्र स्तरीय

सहकारी संस्थासँग भएको कर्जा संझौता बमोजिमको रकमलाई पहिलो किस्तामा ५०  प्रतिशत र  दोश्रो किस्तामा ५०  प्रतिशत  प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रथम किस्ता लिनु पूर्व र  लिई सकेपछि संस्थाले कोषको उद्देश्य बमोजिम लगानी गरे नगरेको कोषको सचिवालयबाट खटिएका अधिकारीले स्थलगत अनुगमन गर्ने र सदुपयोग गरेको भए मात्र दोश्रो किस्ता उपलब्ध गराउने साथै दुवै किस्ता सदुपयोग गरेको सस्थासँग मात्र थप कर्जाको सम्झौता गरिने भएकोले कोषसँग दीर्घकालिन साझेदारीको लागि पनि कर्जा सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै एक किस्ता सदुपयोग नगर्ने बित्तिकै अर्काे किस्ता लगानी नगरिने भएकोले ठूलो रकम दुरुपयोग हुन पाउदैन । जसबाट कर्जा जोखिममा कम भएको छ ।