क्षमता विकास

तपाईँसँग केही अत्यावश्यक उद्यमशील गुणहरू नभएमा त्यसले तपाईँको व्यवसायलाई असर पुर्याउन सक्छ। सफल बन्न व्यवसायीले विभिन्न आचरण वा व्यवहारहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ जसलाई समयक्रमसँगै विकास गर्न सकिन्छ। समर्पण, इमान्दारी, खुलापन, महत्वाकाङ्क्षा, मृदुभाषिताजस्ता गुणहरूले तपाईँलाइ सफल उद्यमी बन्न मद्दत गर्न सक्छन्।

 

सफल व्यवसायी बन्न आवश्यक खास गुणहरूको विकास गर्न क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्। स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा लिएका व्यवसायीहरूका लागि यी तालिमहरू पनि सहयोगी सस्थाहरूमार्फत् प्रदान गरिन्छ।